Ekumenická bohoslužba

Středa 22. Leden 2020 18:00

Římskokatolická farnost v Bílovicích nad Svitavou a Náboženská obec Církve československé husitské v Maloměřicích zvou bílovické křesťany všech vyznání a všechny lidi dobré vůle na

Ekumenickou bohoslužbu,

která se bude konat ve středu 22. 1. od 18 hod.
v bílovickém kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Kázáním poslouží Pavel Kašpar, farář Českobratrské církve evangelické.
Hudební doprovod zajistí pěvecký sbor Církve bratrské v Brně.

Po bohoslužbě zveme na posezení při kávě a čaji.