Zasedání zastupitelstva obce

Pondělí 18. Březen 2019 18:00

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, které se bude konat v pondělí 18.3.2019 v 18.00 hod. v kulturním sále.

Program:
1. Zahájení
2.Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky
3. Jednací řád zastupitelstva obce
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Sociální bydlení Bílovice nad Svitavou
      
výběr dodavatele
       Smlouva o dílo
6. Komunitní centrum
      výběr dodavatele
      Smlouva o dílo
7. Smlouva č. 1315/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2019
8. Rozpočtové opatření číslo 1/2019
9. Výstavba tlakové kanalizace na ulici Havlíčkova
10. Různé
11.. Diskuze
12. Závěr

.