ZAŽÍT BÍLOVICE ÚPLNĚ JINAK

Sobota 18. Září 2021 13:00|Kulturní akce

aneb Jak to bylo před 140 lety

Příjezd historického vlaku k výročí 140 let zřízení železniční zastávky v Bílovicích nad Svitavou
Sousedské slavnosti
Tradiční sokolské hody

PROGRAM

TĚSNOHLÍDKOVO NÁMĚSTÍ

13.00 Úvodní slovo - Milan Nevídal
13.10 – 13.40 Hłuboce łidský amatérský sbor Na hłas
15.00 – 15.10 Vystoupení ochotnického spolku Bota
15.15 – 15.30 Sokolské hody tančí sousedům
15.30 –16.15 Smíšený pěvecký sbor Bronislav – zahajovací koncert
16.20 Představení knížky o Bílovicích na přelomu 19. a 20. století – Jan Lata
16.30 – 17.30 Dechová hudba Holóbkova mozeka
17.50 – 18.50 Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá
18.55 Závěrečné slovo - Milan Nevídal
13.00 – 18.30 Zahradní modelová železnice LGB - zajišťuje modelářský kroužek SŠ IPF Brno, Čichnova
13.00 – 19.00 Ukázka automobilových veteránů české značky Zetka
13.00 – 19.00 Stánky – buchty od sousedů, pivo, víno, burčák, zmrzlina, skvělé pečivo, dobroty od Lišky…
13.00 do večera Občerstvovna u IGORA „Masakr na trati“ - Poděbradova 41
 

KNIHOVNA

13.00 – 18.30 Výstava „Vlaky, vláčky, koleje“ – připravil spolek příznivců kolejové historie i současnosti Kolejová, z.s.
14:00 - 16:30 Jan Lepšík - představení výstavy "Krajinky a madonky" a čtení poezie (z knih Michala Baláže a Oldřicha Wenzla).
 

NÁDRAŽÍ

13.30 do večera Výstava historických fotografií nádraží
13.40 Zahájení - Pavel Kováč
13.45 Slovo starosty Miroslava Boháčka
13.50 Holóbkova mozeka
14.00 Příjezd historického vlaku + doprovodný program
14.15 – 16.45 možnost projížďky koňským povozem; odjezd pod nádražím, směr projížďky rybníček za hájenkou – připravila Jezdecká škola FOX Řícmanice
16.15 komentovaná procházka pod vedením pana Zdeňka Mrkose (sraz před nádražní budovou, délka cca 30 minut)
 

MOŽNOST JÍZDY PARNÍ VLAKEM

(lokomotiva 213.901 + 2 vozy Blm), jízdné 50 Kč/osoba – jízdenky k zakoupení přímo u vlaku, kapacita omezena. Časy odjezdů  jsou aktuální a potvrzené ke dni 14.9.2021

Odjezdy:

14.10 Bílovice n. S. – Adamov
19.00 Adamov – Bílovice n. S.
19.21 Bílovice n. S. – Brno dolní nádraží
 

KAŠTANOVÁ ALEJ U NÁDRAŽÍ

14.00 – 17.00 „Veselá mašinka“ – hra pro děti od cca 4 let – připravilo RC Žirafa
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

15.00 Slavnostní zahájení u příležitosti 130. výročí otevření budovy nové školy na Komenského ulici
15.00 – 19.00 „Jak se dříve učilo“ - návštěva třídy z přelomu 19. – 20. století
15.00 – 19.00 „Jak se učí dnes“ - prohlídka školy (běžné i nadstandardní učebny) – srovnání s historií
15.00 – 19.00 Výstava „Historie a současnost školy v obrazech“, historické zajímavosti ze školních kronik
16.30 – 16.45 Vystoupení dětského folklórního souboru Bystrouška s pásmem „Šili ševci“
16.50 – 17.00 Klavírní mini recitál Adélky Dostalíkové: Ludwig van Beethoven symfonie č. 5 „Osudová“
14.00 – 19.00 Před ZŠ – 2x výtvarná dílna (výroba květinových čelenek, výroba bubínků) a prodej kreativních sad z Lužánek - připravilo SVČ Liška Lužánky
14.00 – 18.00 Tělocvična ZŠ – den plný her – badminton, florbal, závěsná akrobacie, diskgolf, trickboard, skákací boty a jiné sporty - připravilo SVČ Liška Lužánky
 

ULICE KOMENSKÉHO před hasičskou zbrojnicí

14.00 – 17.00 Kaničtí hasiči: Předvedení koněspřežné stříkačky z roku 1892, ukázky stříkání ve 14.45 a v 16.00
 

KOSTEL

15.00 Varhaní a houslová preludia – Marie Chovančíková a Jana Ježová
15.30 – 16.00 Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá - pravoslavné duchovní zpěvy
15.00 – 17.00 Možnost prohlídky kostela a věže
 

PŘED OBECNÍ HOSPODOU

Brněnský městský střelecký sbor:
15.15 – 15.30 Vystoupení s ukázkami výcviku – pořadová cvičení a povely, tzv. „execírky“, nabíjení historických zbraní a závěrečná salva
15.30 – 16.00 Beseda s občany
 

HUSINEC

13.00 – 18.00 Tradiční kavárna Živé tradice
14.00 – 18.00 Cimbálová muzika Řícmanica
 

ULICE HUSOVA

15.00 do večera - Sousedé sousedům, tentokrát dobově – s recepty hospodyně Leoše Janáčka, s básněmi z Knihy lesů, vod a strání, s převlékárnou u Katky, s občerstvovnami až po č. p. 199!
15.15 – 16.00 Divadlo Dno: Liška Bystrouška – pohádka na motivy knihy Rudolfa Těsnohlídka, dům u Heleny a Charlieho, č. p. 935. (Vezměte si prosím podložku na sezení.)
16.40 – 17.00 Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá, u Ludvíků, č. p. 11
15.00 – 17.00 Jiří Šenk prezentuje svoji sbírku dobových bílovických pohlednic, č. p. 199
 

SOKOLOVNA

13.00 do večera Výstava projektu na rekonstrukci Sokolovny
13.00 do večera Výstava historických fotografií Sokolovny
15.30 – 22.00 hodová zábava na hřišti
 

LESNÍ SKŘÍTCI

13.00 – 17.00 Bazárek u Skřítků – podzimní bazárek oblečení, obuvi, hraček, knížek a dalších věcí. Odnést si můžete libovolný počet kusů za dobrovolný příspěvek.
13.30 Čtení pro děti z knížek knihkupectví Dlouhá punčocha v češtině i angličtině.
 

MINIGOLF

10.00 – 19.00 Hra minigolfu, bosonohá stezka, lukostřelba – připravilo SVČ Liška Lužánky
14.00 – 19.00 Hry a dílny pro malé i velké – polytechnika – výroba dřevěné zvířecí klíčenky (práce s vrtačkou a pilkou) – připravilo SVČ Liška Lužánky
 

GALERIE ALFA

19.00 do večera Večer vlakových písní – společné zpívání z promítaného zpěvníku – garanti: Richard Lank, Vašek Nesvadba, Olga Lošťáková a Pavla Fialová.

 

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ! V případě deště se program z náměstí přesouvá do kulturního sálu, sbírka dobových pohlednic + modelová železnice do obřadní síně, Řícmanica a kavárna Živé tradice na faru, divadlo Dno do sálu SVČ Liška, hra z kaštanové aleje do průchodu u knihovny, polytechnická dílna z minigolfu do ateliéru SVČ Liška Lužánky. Program školy, kostela, knihovny, hasičů, Brněnského městského střeleckého sboru, Lesních Skřítků, Sokolovny, galerie Alfa a doprovodný program při příjezdu vlaku zůstává nezměněn.

Pořádá Kulturní komise za podpory obce Bílovice nad Svitavou
Sledujte FB ZazitBilovicejinak a stránky www.bilovicens.cz