Informujeme občany o projektu "Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou"

Vydáno: Středa 17. Červenec 2019

Cílem projektu je vybudovat nové záchytné parkoviště typu P+R (Park & Ride) v blízkosti vlakového nádraží, které nabídne 68 parkovacích míst.

 

Výzva nositele ITI:

51. VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ A SAMOSTATNÝCH PARKOVACÍCH SYSTÉMŮ IV

 

Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou

Cílem projektu je vybudovat nové záchytné parkoviště typu P+R (Park & Ride) v blízkosti vlakového

nádraží, které nabídne 68 parkovacích míst. Výstavba je zvolena v těsné blízkosti železniční stanice a autobusových zastávek. Místo realizace bylo zvoleno, tak aby zamýšlená parkovací plocha bezprostředně navazovala na přestupní uzel v obci.

V obecnější rovině lze chápat cíl projektu jako snahu o efektivnější kombinaci individuální a hromadné dopravy. Primárním výstupem projektu bude nová parkovací plocha, jakožto podpůrné zázemí přestupního uzlu veřejné dopravy. Dodatečný a šířeji pojímaný cíl projektu lze spatřovat v následném zvýšení podílu udržitelných forem přepravy, který bude projekt generovat.

Místo realizace bylo zvoleno, tak aby zamýšlená parkovací plocha bezprostředně navazovala na

přestupní uzel v obci.

Součástí projektu jsou také stání pro kola, která budou realizována kombinací „běžných“ stojanů a

uzavíratelných (uzamykatelných) boxů se střechou. Plánováno je automatické zajištění provozu

parkoviště, které bude zahrnovat odbavovací zařízení na vjezdu a výjezdu. Rovněž se počítá s

instalací bezpečnostního kamerového systému a informačního systému o počtu volných

parkovacích míst. Parkoviště bude řešeno jako otevřený a přehledný prostor, který bude doplněn dostatečným množstvím zeleně (počítá se s výsadbou dřevin, živých plotů a trvalek), která zejména během letních dnů napomůže zajistit příjemnější mikroklima. Zřetel je brán i na nutnost zadržení vody v krajině, a proto je (pod stáními) navržena distanční dlažba, která umožní vsak dešťových vod.

 

Informace o projektu a představní projektu široké veřejnosti proběhlo na jednání

  • 3/2018-2022 Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou dne 08.02.2019.