Omezení provozu obecního úřadu

Vydáno: Pátek 9. Říjen 2020

Opatření obce Bílovice nad Svitavou v souvislosi s usnesením vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957 o přijetí krizového opatřeni. Omezení provozu obecního úřadu od 12.10.2020 do 12.12.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Tajemnice Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou súčinností ode dne 12.10.2020 od 00,00 hodin do 12.12.2020 do 23,59 hodin stanovuje opatření v rámci všech pracovišť Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, k omezení úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 5 hodin v daném dni – tedy dochází k omezení poskytovaného rozsahu úředních hodin a současně platí:

a) omezení úředních hodin pro veřejnost stanovením speciálního omezeného režimu pro přijímání a vyřízení žádostí:

Pondělí: 9:00 hod. -11:00 hod. 13:00 hod. -16:00 hod.
Středa: 9:00 hod. -11:00 hod. 13:00 hod. -16:00 hod.

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí e-mailové či telefonické dohodě s určeným pracovníkem daného agendy, jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti.

Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.

Klienti jsou povinni dostavit se v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice).

b) zamezení vstupu veřejnosti do budovy Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou mimo úřední dny a stanovené hodiny.

c) minimalizace osobního kontaktu s klienty a jeho nahrazení jinými formami (písemný, elektronický, telefonický), je-li to možné, a to i mezi zaměstnanci.

d) Striktní používání roušek, hygiena rukou a používání dezinfekčních přípravků.

Pracovníci úřadu jsou přítomni bezkontaktně

PODATELNA doručení mailem: podatelna@bilovicens.cz, nebo
Datová schránka: mh2b8ar
Případně poštovní schránka u dveří úřadu označená jako „podatelna“.

Kontakt pro přijímání a vyřízení akutních žádostí -podatelna:
545 227 427 – marvanova@bilovicens.cz

Kontakt pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě matriky:
545 212 850 – binarova@bilovicens.cz - mobil: 725 480 207

Kontakt pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě stavební úřad:
545 227 113 – nemeckova@bilovicens.cz - mobil: 727 830 104
545 212 853 - semrad@bilovicens.cz - mobil: 606 738 285

Kontakt pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě –byty, nebyty, odpadové hospodářství, hroby:
545 227 072 – serakova@bilovicens.cz - mobil: 775 026 770

Kontakt pro přijímání a vyřízení akutních žádostí - technické záležitosti obce
545 227 335 – spacek@bilovicens.cz - mobil: 725 038 378

Kontakt –sekretariát
545 227 335 – lockerova@bilovicens.cz - mobil: 602 553 720

Kontakt – tajemnice úřadu
545 227 072 - tajemnice@bilovicens.cz - mobil: 602 653 264

Kontakt - starosta obce
545 227 335 - starosta@bilovicens.cz - mobil 602 233 333

Kontakt - místostarosta obce Ing. Ivan Michalík
mistostarosta@bilovicens.cz - mobil: 777 282 590

Kontakt - účetní obce
725 488 311 – opletalova@bilovicens.cz
545 227 072 – severova@bilovicens.cz

Obecní policie
mobil: 606 738 379 – policie@bilovicens.cz

Údržba obce
mobil: 725 901 813 - udrzba.bns@seznam.cz

Uvedené opatření je platné pouze vdobě 12.10.2020 od 00,00 hodin do 3.11.2020 do 23,59 hodin.

Mgr. Ida Kárná, MPA
v.r. tajemnice Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou