Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 08.06.2020

Vydáno: Středa 20. Květen 2020|Odstávky vody a elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce, a.s. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie dne 08.06.2020 od 08:00 do 16:00

Bude vypnutá oblast:

Bílovice nad Svitavou, Husova 125, 126, 135, 146, 149, 155, 177, 188, 194, 198, 199, 214, 223, 224,225, 226, 241, 242, 254, 288, 297, 308, 331, 332, 391, 460, 903,92, 937

Dle přiložené mapky

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku vsouvislosti s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové odběratele. Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad nebo připojení nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřeními předcházíme dalším škodám,které mohou vzniknout třtím stranám.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz , kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/ .

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.