Sběr železného šrotu

Vydáno: Středa 3. Duben 2019|Informace z obecního úřadu

Hasiči Bílovice nad Svitavou organizují jako každý rok sběr železného šrotu

v sobotu 6.4.2019 od 8 do 13 hodin.

Spolu se šrotem budou svážet i elektroodpad - lednice, pračky, myčky, TV atd.

Za sbor:  Petr Borůvka, jednatel SDH, tel 737 051 826