Uzavírka ulice Komenského od 9.9.2019

Vydáno: Čtvrtek 5. Září 2019|Informace z obecního úřadu

od pondělí 9. 9. ve dnech školní výuky v době od 7,30 – 8,00 je ulice Komenského pro vjezd vozidel uzavřena.

Vážení rodiče žáků základní školy,

od poloviny května do konce června jsme vyzkoušeli model uzavírky ulice Komenského ráno od 7,30 do 8,00 hod. Naprostá většina rodičů, ale i obyvatel Komenského či chodců směřujících na vlakové nádraží naše řešení schvaluje a je spokojená. Rada obce se proto přes prázdniny pomocí stálého dopravního značení rozhodla řešit uzavírku Komenského. K dnešnímu dni však nemáme Policií ČR odsouhlasenou dopravní dokumentaci. Očekáváme její schválení koncem září t.r.

Než se tak stane, rozhodli jsme se pokračovat v uzavírce od pondělí 9. 9. ve dnech školní výuky v době od 7,30 – 8,00 je ulice Komenského pro vjezd vozidel uzavřena.

Na obou koncích bude stát pracovník obce či školy a vjezd bude umožněn pouze dopravní obsluze (tím myslíme lékaře, zásobování.)

Věřte, že vaše možné drobné zdržení je obrovským přínosem pro většinu dětí, které do základní školy chodí, o občanech bydlících na Komenského ani nemluvě.

Děkujeme předem za pochopení a shovívavost s tímto dočasným dopravním řešením. Bezpečnost dětí je jistě vaší, ale i naší prioritou.

Pokud byste měli jakékoli dotazy či připomínky, obraťte se na místostarostu Martina Vozku tel.: 725 038 378 nebo mail: mistostarosta@bilovicens.cz