Uzavření průchodu po pěšině mezi lávkou a jezem

Vydáno: Středa 27. Květen 2020|Informace z obecního úřadu

V době od 29.5. do 3.6. 2020 nebude možný průchod po pěšině mezi lávkou a jezem v souvislosti s probíhajícím inženýrskogeologickým průzkumem.

Jeho součástí budou výkopy v trase vodovodu pro upřesnění jeho polohy, realizované na třech místech. V těchto místech budou probíhat také práce a přesun vybavení pro realizace navrtávek opěrné zdi. U jezu a na břehu pod lávkou bude realizována vrtaná sonda pásovou vrtnou soupravou.