Vítání občánků

Čtvrtek 14. Březen 2019|Informace z obecního úřadu

Podejte si přihlášku k uvítání vašeho občánka!

Vítání občánků se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019 v obřadní síní obecního úřadu, Tyršova 46.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se uvítání dětí, aby odevzdali přihlášku osobně nebo zaslali e-mailem na binarova@bilovicens.cz nejpozději do 10. dubna 2019.
Přihláška je ke stažení na stránkách obce (vitani-obcanku) nebo k vyzvednutí na podatelně a matrice obecního úřadu.