Vítání občánků

Vydáno: Čtvrtek 14. Říjen 2021

Vítání občánků s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou.

Vítání občánků se koná v sobotu 13. listopadu 2021 v obřadní síni, Tyršova 46.

Přihlášku k vítání občánků, kterou najdete v príloze, doručte na obecní úřad osobně, poštou nebo emailem (binarova@bilovicens.cz)  nejpozději do 22.10.2021. Pozvánka na slavnostní uvítání nových občánků s upřesněním času zahájení (9:00 – 12:00 hod), Vám bude doručena emailem 5 dní před konáním akce, která trvá zhruba 30 minut. Vítání občánků se týká dětí s trvalým pobytem v Bílovicích nad Svitavou.