Hlášení rozhlasu dne 11.5.2022

  • Bezplatná právní poradna pro seniory z Bílovice nad Svitavou zahájila opět svou činnost. JUDr. Alice Dostálová Macků poskytuje právní rady seniorům ve věku od 63. let v obřadní síni OÚ v termínech: 08.06.2022 vždy od 16:00 do 19:00 hod. Tyto právní služby jsou zdarma. Do poradny je třeba se předem objednat na sekretariátu obecního úřadu u paní Ivy Lockerové, telefon 545 227 335 nebo email: lockerova@bilovicens.cz.
  • Od 2.5. do 13.5.2022 v odpoledních hodinách (nejdříve od 13:00 hod ) bude v naší obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children ( šance pro děti ) , na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí . Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec Nadačního Fondu pan Vaněk.
  • Zítra ve čtvrtek 12.května od 14:00 do 18:00 hodin se na Těsnohlídkově náměstí konají BÍLOVICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY. Přijďte si nakoupit čerstvé produkty a výrobky od pěstitelů a farmářů z místního regionu.
  • Obec Bílovice nad Svitavou ve spolupráci s komisí sociální a zdravotní pořádá ve čtvrtek 26.5.2022 zájezd pro seniory do LEDNICE-PO STOPÁCH LICHTENŠTEJNŮ. Odjezd v 8:30 hod z návsi, se zastávkou na kopci. Návrat v 17:00 hod. Individuální prohlídky zámku, skleníku, minaretu a zahrad, společný oběd v lázních Lednice, návštěva kostela v Poštorné. Cena: 200,- Kč. Přihlášky na pokladně Obecního úřadu u paní Marvanové tel: 545 227 427.
  • Z důvodu prací na sanaci skály nad cyklostezkou, opravy asfaltu a zábradlí bude cyklostezka v úseku mezi bílovickou Čističkou Odpadních Vod  a prvním železničním podjezdem od Bílovic uzavřena v termínu od 16.5. do 30.6.2022.
  • Hudební klub Galerie Alfa pořádá v pátek 13. května 2022 v 18:00 hodin BRNKÁNÍ V ALFĚ  s hlavním tématem : „ NEBE a PEKLO“. Srdečně zveme na příjemný večer u vína.
  • Kulturní komise zve v pátek 13.5.2022 ve 20:15 hod do sálu Obecní hospody na Listování – další z cyklu scénických čtení aneb knížky na jevišti – A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ? Vstupné je dobrovolné.