Hlášení rozhlasu dne 24.03.2021

  • Bezplatná právní poradna pro seniory z Bílovice nad Svitavou zahájila opět svou činnost. JUDr. Alice Dostálová Macků poskytuje právní rady seniorům ve věku od 63. let v obřadní síni OÚ v termínech: 14.4.2021 a 12.5.2021vždy od 16:00 do 19:00 hod. Tyto právní služby jsou zdarma. Do poradny je třeba se předem objednat na sekretariátu obecního úřadu u paní Ivy Lockerové, telefon 545 227 335 nebo email: lockerova@bilovicens.cz.
  •  Knihovna oznamuje, že funguje v režimu výdejního okénka v běžných otevíracích časech. Knihy je možné vrátit a po předchozí domluvě i vypůjčit. Děkujeme.
  • Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, že od 8.3.2021 do 26.3.2021 budou probíhat odečty vodoměrů. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru, prosíme občany nechat stavy na viditelných místech. Děkujeme. Kontaktní telefon 797 706 365 nebo email: fiala@vasbv.cz.
  • Obec Bílovice nad Svitavou pořádá v sobotu 27.3.2021, nebo během následujícího týdne, v rámci akce Ukliďme Česko JARNÍ ÚKLID. Každý z Vás může  přispět tím, že uklidí okolo svého bydliště či se přidá na některý z organizovaných úklidů. Podrobné informace k akci na webu, facebooku, infomačních deskách obce a nástěnkách. Předem děkujeme za pomoc.