Komunitní centrum

společný prostor pro všechny, místo pro setkávání napříč generacemi, vzděláním, sociálním zázemím či zájmy

Komunitní centrum nabízí široký program volnočasových i rozvojových aktivit, odborné poradenství v nejrůznějších oblastech lidského života, vzdělávací kurzy a především prostor pro vzájemné sdílení, sbližování a začleňování do bílovické komunity.
Za cíl si také klade poskytovat oporu a pomoc občanům sociálně znevýhodněným nebo těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

 

Co vám může komunitní centrum nabídnout

Kognitivní trénink pro seniory

Chcete udržet svou hlavu co nejdéle v kondici? Jednou za měsíc zveme všechny seniory na společný trénink paměti a kognitivních funkcí. V přátelském prostředí se budeme společně věnovat aktivitám zaměřeným na procvičení krátkodobé i dlouhodobé paměti, slovní zásoby či koncentrace. Lekce jsou ZDARMA a probíhají ve společenské místnosti Domova s pečovatelskou službou na ul. Komenského 733.

Odborné finanční poradenství

Dospělým i dospívajícím nabízíme individuální konzultaci v oblasti financí. Pomůžeme vám zorientovat se v bludišti formulářů a státních a finančních institucí, seznámit se s možnostmi přivýdělku při škole - jaké jsou jednotlivé typy pracovních vztahů a jaké podmínky se k nim vztahují, co znamená Prohlášení poplatníka daně, jak efektivně hospodařit s finančními prostředky aj.

Zdravotní cvičení pro seniory

Každý týden zveme všechny aktivní seniory ke společnému pravidelnému cvičení, kde si pod vedením zkušené lektorky ukážeme, jak udržet své tělo v kondici. Zdravotně orientovaná cvičení budou přizpůsobená vašim potřebám a možnostem. Cvičení je ZDARMA.

Kreativní dílna pro seniory

Láká vás vyzkoušet si různé výtvarné techniky? Zveme vás do kreativní dílny, kde si pod vedením zkušené výtvarnice vyzkoušíte řadu rukodělných technik, jako jsou tvoření z keramické hlíny, výroba mýdel, voskovaných ubrousků, šperků, floristických dekorací, drátování aj. Dílna se bude konat jednou měsíčně. Účast je ZDARMA.

Odborné sociální poradenství

Každý týden vám v komunitním centru nabízíme možnost přijít si pohovořit se sociální pracovnicí, která vám pomůže zorientovat se v labyrintu státních příspěvků a dávek, ujistit se, na co máte či nemáte nárok, pomůže s vyplněním potřebných formulářů či s vámi probere další otázky, které vás trápí. Poradenství je poskytováno ZDARMA.

Odborné právní poradenství

Zkušená advokátka vám poradí v situacích jako je úprava práv a povinností k nezletilým dětem, stanovení výše výživného, exekuční či rozvodové řízení aj. Poradenství je určené především rodičům
samoživitelům nebo rodinám ohroženým sociálním vyloučením, není to však podmínkou.

Odborné výchovné poradenství

Ve spolupráci se zkušenou psycholožkou vám nabízíme individuální konzultaci v oblasti výchovy a vzdělávání dětí. Díky poradenství je možné získat nový náhled na situaci, která trápí rodiče i dítě, hledat cestu k jejímu řešení a posílit vědomí, že každý z nás má v sobě zdroje, jak zvládnout vše, co potřebuje.

Vzdělávací workshopy

V průběhu roku nabízíme řadu zajímavých vzdělávacích workshopů na různá témata, například z oblasti počítačových dovedností, výchovy dětí či rozvoje osobnosti. Aktuální nabídku sledujte na webu obce v záložce Akce.

Odborné kariérové poradenství

Čeká vás návrat do práce nebo změna zaměstnání? Potom možná oceníte možnost individuálního kariérového poradenství, jehož cílem je seznámení s aktuální situací na trhu práce, možnost zvážit a uvědomit si vlastní možnosti, konzultovat pracovně-právní problematiku vztahující se k situaci zaměstnanec = rodič či k možnostem úpravy pracovních úvazků a pracovní doby.

Svépomocná skupina rodičů v rámci volné herny pro děti

Každý týden máte možnost přijít si s dětmi pohrát do volné herny. Děti ocení nové prostředí plné neokoukaných hraček a rodičové třeba možnost zrelaxovat se u dobré kávy a sdílet s ostatními radosti a trable při výchově dětí či pobytu doma na rodičovské dovolené.

Rozvojové kroužky pro rodiče s dětmi

Rodičům s malými dětmi nabízíme řadu dopoledních rozvojových kroužků s pohybovým, výtvarným či tanečním zaměřením. Kurzy jsou zacílené na rozvoj psychomotorických dovedností dětí, na upevňování vzájemných vztahů, ale prostor je věnován také vzájemnému sdílení a začleňování rodičů do bílovické komunity.

Volnočasové aktivity pro dospělé

V komunitním centru můžete najít také širokou škálu možností, jak smysluplně trávit volný čas. V nabídce jsou kurzy jogy, zdravotní cvičení, jazykové kurzy, aktivity s výtvarným, relaxačním či tanečním zaměřením.

Volnočasové aktivity pro děti

I děti si v nabídce komunitního centra přijdou na své. Mohou si vybrat z kroužků orientovaných na poznávání přírody, na rozvoj pohybových dovedností, keramické či jiné výtvarné tvoření nebo se realizovat v tanečních, hudebních či sportovních kurzech.

Podrobnosti ke všem výše zmíněným aktivitám najdete na webu obce v záložce Komunitní centrum nebo se můžete informovat na emailu kc@bilovicens.cz či na tel. +420 777 624 063. Na těchto kontaktech se rovněž můžete objednat ke všem nabízeným poradenským službám.

U všech zpoplatněných služeb Komunitního centra platí, že rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, chtěly by konkrétní službu / kroužek / aktivitu využít, ale brání jim v tom omezený rodinný rozpočet, vyjdeme rádi vstříc individuální domluvou. Stačí nás kontaktovat na e-mailu kc@bilovicens.cz nebo na čísle 777 624 063.

Jak to u nás vypadá?

Komunitní centrum sídlí na Fügnerově nábřeží 129, ve zrekonstruované budově bývalé knihovny. Nabízí několik oddělených učeben a prostor pro cvičení či aktivity s dětmi. Najdete zde i prostornou šatnu, moderní sociální zázemí či kuchyňku pro přípravu čaje, kávy či ohřátí jídla pro děti.