Ing. Pavel Frkal

Pracovní pozice:
Předseda kontrolního výboru