Řád veřejného pohřebiště (hřbitova)

Hřbitov je přístupný veřejnosti denně:

  • duben–září v době od 7:00 do 20:00 hodin, v neděli od 8:00 do 20:00 hodin
  • říjen–březen v době od 8:00 do 18:00 hodin,
  • V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle v době  od 8:00 do 20:00 hodin,
  • v době svátků (Velikonoce, Vánoce) v době od 8:00 do 20:00 hod.
  • Návštěvníci jsou povinni opustit hřbitov do konce uzavírací doby bez upozornění.
    Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.