Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 17/2018/VP - Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou