DSO - Časnýř , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný účet za rok 2018