DSO VaK Bílovicko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Závěrečný účet za rok 2018