Eg.d. - povinnost vlastníků a uživatelů pozemků provádět ořez dřevin