Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Nad Tratí a Šebelova-stavební úprava DS NN