Veřejná vyhláška JMK - Aktualizace č.3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy