Veřejná vyhláška MěÚ Šlapanice OOP - přechodná úprava provozu, č.j. OV-ČJ/72551-20/KZA