Veřejná vyhláška MZČR - Opatření obecné povahy č.j. 17110_MZE-16212