Veřejná vyhláška SÚ _Oznámení o zahájení řízení "Ochoz u Brna, chaty v lokalitě "Podně" přípojky NN"a nové chaty na pozemcích p.č. 572 a 573, k.ú Kanice"