Veřejná vyhláška SÚ - usnesení „Stavba dřevníku na pozemku parc. č. 124/6 v k. ú. Babice nad Svitavou"