Veřejnoprávní smlouva 16/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce