Veřejnoprávní smlouva 17/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce