Veřejnoprávní smlouva 17/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce