Veřejnoprávní smlouva 18/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce