Veřejnoprávní smlouva 19/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce