Veřejnoprávní smlouva 21/2022 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce