Veřejnoprávní smlouva 9/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce