Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci DSO Šlapanicko

Vyvěšeno

od:
28.06.2021
do:
01.01.2025
Značka:
84/2021
Kategorie:
Dotace a návratná finanční výpomoc

Popis

za účelem zajištění finančních prostředků na pořízení nemovitosti, v níž bude v rámci projektu Nový domov vybudována a následně celoročně provozována pobytová sociálhí služba komunitního charakteru pro osoby s poruchou autistického spektra.

Soubory