Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Bílovice nad Svitavou č.21/2019/VP - Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou