VV Ministersta obrany_ Návrh opatření obecní povahy - zřízení ochranného pásma radiolokátoru Sokolnice