VV - opatření obecné povahy- ul. Soběšická a Lesní-minibus