VV-pokračování řízení chlévy, přístřešky, opěrné zdi a sklady Bílovice n/Sv.