Záměr 11/2019 - záměr pronájmu vymezené části hmotné nemovité věci