Záměr 15/2021 směny parkovacího stání p.č. 1181/256 za p.č. 1181/259