Záměr 2/2024 pronájmu části nemovitosti čp. 733 za účelem provozování lékařské ambulance