Výběr zajímavých článků z Bílovického zpravodaje

zpracoval Jan Lata

Bílovický zpravodaj vychází od roku 1981, přičemž mu předcházel informační leták vydávaný místním národním výborem, vydávaný od roku 1973. Jednotlivá čísla byla původně označována podle měsíce a roku, později pak číslem a ročníkem. Postupně se zvyšovala jeho periodicita i rozsah stran. Nejdříve vycházel černobílý ve formátu A5 č, od roku 2007 pak barevný ve formátu A4.
Následující přehled uvádí nejzajímavější články, jež mohou být přínosné i v současnosti, třebaže výběr pochopitelně zohledňuje subjektivní názor zpracovatele. Ne u všech článků je uveden autor. Poznámky jsou uvedeny zejména tehdy, pokud obsah článku není zcela patrný z jeho názvu. Rejstřík je veden do roku 2014. Všechny zpravodaje, na něž je odkazováno, jsou vyvěšeny na webu obce.

Duben 1981

60 let KSČ v Bílovicích nad Svitavou, Federovaná dělnická tělovýchovná jednota, Spartakovi skauti

Listopad 1981

Životní prostředí v Bílovicích nad Svitavou

Říjen 1982

Procházka Miloslav, O požáru v roce 1839
Linhart Josef, Pamětník vzpomíná, Vzpomínky Rudolfa Wilczynského, Osvobození obce, Padlí sovětští vojáci

Duben 1983

Nejezchleb Bořivoj, Od hospod ke klubovnám

Listopad 1983

Macharáček Miroslav, Z historie bílovických lesů, do 18. století

Duben 1984

Nejezchleb Bořivoj, Kdo tvoří Národní frontu v Bílovicích nad Svitavou, Přehled sdružení v NF
Trávníček Miroslav, 90 let TJ Sokol Bílovice nad Svitavou
Macharáček Miroslav, Z historie bílovických lesů, 19. století

Říjen 1984

Macharáček Miroslav, Z historie bílovických lesů, 20. století

Duben 1985

Nejezchleb Bořivoj, Bílovicemi od osvobození do dneška
Fotbalisté v novém, Hřiště v Dolíkách

Květen 1988

Nejezchleb Bořivoj, Hudec Alois, Z historie kamenoprůmyslu v Bílovicích nad Svitavou, Vzpomínky Karla Duška

Říjen 1988

Nejezchleb Bořivoj, Hudec Alois, Z historie kamenoprůmyslu v Bílovicích nad Svitavou, Vzpomínky Karla Duška
Jaroš Jiří, Bíloviceko v pravěku a ve středověku I.
Procházka Miloslav, Spory o kostel v Bílovicích

Duben 1989

Morávek František, 70 let Československé strany lidové v Bílovicích nad Svitavou, Orel, Svaz katolických žen a dívek, Božena Neumannová
Nejezchleb Bořivoj, 40 let pionýrské organizace
Procházka Miloslav, Vzpomínka na Josefa Kozlíka

Listopad 1990

Procházka Miloslav, Vzpomínky na bílovická výročí, Josef Tepera, Sokol, Pomník na ostrůvku

Listopad 1991

Procházka Miloslav, Vzpomínky na bílovická výročí, Sokolovna

Prosinec 1991

Procházka Miloslav, Výročí bílovického hřbitova
Procházka Miloslav, Vzpomínka na P. Vojtěcha Hebelku

Srpen 1992

Procházka Miloslav, K výročí slavnostního otevření bílovické sokolovny

Březen 1993

Kartous František, Odhalení pamětní desky plk. Metoději Šebelovi
Procházka Miloslav, Z historie kraje a našeho okolí, Páni z Boskovic

Duben 1993

Nejezchleb Bořivoj, Okénko do historie, Školní budovy

Září 1993

Procházka Miloslav, K 80. výročí vysvěcení bílovického kostela

Prosinec 1993

Cívková Jitka, Kyjevské děti v Bílovicích nad Svitavou, Charita
Procházka Miloslav, Z minulého století, Počátky spolkového života

Září 1994

Procházka Miloslav, K výročí zakladatele bílovického Sokola, Josef Pokora
Procházka Miloslav, K 100. výročí založení bílovické Tělocvičné jednoty Sokol, Sokol do roku 1919
Procházka Miloslav, V bílovické dědině před 100 lety, Vzpomínky Karla Němce (*1875)
Nejezchleb Bořivoj, Jak rostly Bílovice

Prosinec 1994

Jandová Milada, 100 let Sokola v Bílovicích nad Svitavou

Duben 1995

Procházka Miloslav, Z konce druhé světové války
Nejezchleb Bořivoj, O vzniku Bílovic nad Svitavou, Pohřebiště na Obřanské
Procházka Miloslav, Vzpomínka na Ing. Arch. Jana Floru, autora bílovické „Řecké vily“
Procházka Miloslav, O akad. Malíři Antonínu Majerovi a jeho obrazu „Zima v Bílovicích na Hané“, Okolí řeky Svitavy, Lávka přes Svitavou
Procházka Miloslav, O Kalvodově obrazu bílovického mlýna a Julinkově mlynářské rodině, Alois Kalvoda

Září 1995

Nejezchleb Bořivoj, Naše údolí ve XIII. a XIV. století, Obřanský hrad, Nejstarší osídlení
Procházka Miloslav, Vzpomínka na P. Aloise Povolného a ze života Bílovic
Procházka Miloslav, Vzpomínka na P. Františka Sal. Pospíchala
Macharáček Milota, Příroda kolem nás, Hydrologie, Podzemní vody v okolí Bílovic

Prosinec 1995

Polášek Bohumír, O generální přestavbě železniční trati v Bílovicích
Nejezchleb Bořivoj, Jak se v Bílovicích volilo
Procházka Miloslav, K 100. výročí založení kostelní jednoty

Duben 1996

Nejezchleb Bořivoj, Jak se v Bílovicích volilo (dokončení)
Procházka Miloslav, Ze života JUDr. Vítězslava Randuly, Randulova vila

Září 1996

Nejezchleb Bořivoj, Bílovický zpravodaj a jeho předchůdci
Procházka Miloslav, Zbrojovácké pušky a gestapo v Bílovicích, Odboj, Alois Kala

Prosinec 1996

Nejezchleb Bořivoj, Tradice pohádkového lesa hradisko
Procházka Miloslav, Z činnosti vzdělávací besedy Havlíček, Anděloslav Olejníček, Alois Kala

Duben 1997

Nejezchleb Bořivoj, Úvahy o prvních historicky doložených Bílovčácích, 15. a 16. století

Září 1997

Kleveta Vilém, Stoletá voda v Bílovicích
Nejezchleb Bořivoj, Druhá úvaha o prvních historicky známých Bílovčácích
Procházka Miloslav, Ze života uličanského chlapce, Rudolf Olejníček

Prosinec 1997

Kratina Vít, Kterak uspořádati (a ve zdraví přežíti) hody
Procházka Miloslav, Z údolí dědiny i jiného kraje, Revírník Jindřich Kandler, Rudolf Těsnohlídek
Nejezchleb Bořivoj, Třetí úvaha o prvních historicky známých Bílovčácích
Kleveta Vilém, 500 let historického dokumentu o Bílovicích
Macharáček Milota, Arboretum – sbírka živých dřevin

Duben 1998

Nejezchleb Bořivoj, O kronikách a kronikářích
Ondruš Vladimír, K počátkům Bílovic nad Svitavou
Procházka Miloslav, Z bílovické dědiny i odjinud, Josef Kozlík, Heřman Mayerhöfer
Mrkos Zdeněk, Konec 2. světové války v Bílovicích nad Svitavou, Vzpomínky Františka Mrkose
Polášek Bohumír, Rozloučení s p. Františkem Morávkem
Nejezchleb Bořivoj, Za paní učitelkou Marií Loulovou

Září 1998

Nejezchleb Bořivoj, Kino v Bílovicích
Kala Vladislav, Vzpomínka na umělkyni, Hana Kramperová
Ondruš Vladimír, … před mnohými lety mlejn byl, Lokalizace prvního bílovického mlýna
Procházka Miloslav, V dědině před válkou i za války, S. K. Neumann

Prosinec 1998

Nejezchleb Bořivoj, Nový znak a vlajka naší obce
Kleveta Vilém, Vzpomínka na pana Miloslava Procházku

Duben 1999

Matalová Božena, O Matalovi po skončení jeho posmrtné výstavy v Domě umění města Brna
Ondruš Vladimír, O kovářích v Bílovicích
Ševčík Jaroslav, Vzpomínky legionáře

Září 1999

Vážení občané Bílovic, Tenisové kurty
Kala Vladislav, Český olympionismus slaví sté výročí, Božena Kalová
Ševčík Jaroslav, Vzpomínky legionáře
Ondruš Vladimír, Nejstarší bílovické rody
Nejezchleb Bořivoj, Junák, Skauting v letech 1945-8
Jaroš Jiří, Soupis řemesel a živností v Bílovicích k roku 1938
Kala Vladislav, Vzpomínka na herečku, Kamila Poláčková-Kramperová

Prosinec 1999

Cívková Jitka, Předvánoční zamyšlení, Vězeňské vzpomínky Františka Morávka
Kala Vladislav, Divadelní a kulturní činnost Kamily Poláčkové-Kramperové v Bílovicích
Kratina Vít, 80. výročí včelařského spolku

Duben 2000

Kleveta Vilém, Příprava výstavby domu s pečovatelskou službou
Nejezchleb Bořivoj, V té bílovické hospodě za stolem, nalévat se bude(m)
Ševčík Jaroslav, Bílovice n. Sv. a první zahraniční odboj, Legionáři
Zlámal Boleslav, Fotodokumentace Bílovic nad Svitavou
JM, Co mě mrzí jako bývalého železničáře, Bílovické nádraží
Cívková Jitka, Dopis, Dopis B. Neumannové H. Kramperové z roku 1948

Září 2000

Komunikace na Polanku dokončena
Kratina Vít, Naši neznámí spoluobčané, Letec Edmund Hudeček (1890-1918)
Kleveta Vilém, Vzpomínka na PhDr. Vladimíra Ondruše

Duben 2001

Nejezchleb Bořivoj, Dělnická tělocvičná jednota
Nejezchleb Bořivoj, Jednota proletářské tělovýchovy
Nejezchleb Bořivoj, Spartakovi skauti práce
Kala Vladislav, Ochotnické divadlo v Bílovicích nad Svitavou

Září 2001

Kudera Miloš, Těsnohlídkův památník?, Spolek Těsnohlídek, Knihovna
Kala Vladislav, Ochotnické divadlo v Bílovicích nad Svitavou

Prosinec 2001

Ondruš Vladimír, Kdo byl loupežný rytíř Gerhard z Obřan
Nejezchleb Bořivoj, V té bílovické hospodě za stolem, nalévat se bude(m), Hostinec v Zátiší
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla v Bílovicích a kulturní život
Kapitán Norbert, Tomáš Bronislav, Generální oprava varhan

Duben 2002

Polák Radomír, Vzpomínky na sokolskou turistiku, Základna v Tatrách
Kratina Vít, Plk. Metoděj Šebela
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla v Bílovicích a kulturní akce

Září 2002

Nejezchleb Bořivoj, Projev při odhalování pamětní desky Rudolfa Těsnohlídka
Jaroš Jiří, Bílovice a památky staré techniky, Kaplanova turbína, Zámečník Julius Kovář
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Prosinec 2002

Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Duben 2003

Jelínek Otakar, Některá historická data o závodu pana Františka Jelínka, Elektorovýrobky, Vrtačky, Metoděj Šebela
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Září 2003

Procházka Ladislav, 40 let obnovené činnost oddílu kopané
Cívková Jitka, Malé jubileum, Kostel, Život farnosti
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Prosinec 2003

Drlík František, Něco navíc o Metoději Šebelovi
Kleveta Vilém, Putování za Edmundem Hudečkem
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Duben 2004

Nejezchleb Bořivoj, Místo Rudolfa Těsnohlídka v historii Bílovic, CD Písně bílovických Nezvedenců
Krakovič Petr, Nejezchleb Bořivoj, Macharáček Milota, K letošnímu jubileu Vánočního stromu republiky
Jaroš Jiří, Odboj, kulturní život, slovanská vzájemnost v Bílovicích a Šmalákova vila, Antonín Šmalák, Generál Vojtěch Luža
Cívková Jitka, Zapomenutí rodáci, Jan Rybář
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Prosinec 2004

Nejezchleb Bořivoj, Jak naši předkové zlepšovali životní prostředí v obci, Okrašlovací spolek
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Duben 2005

Nejezchleb Bořivoj, Jak naši předkové zlepšovali životní prostředí v obci, Palackého údolí
Kala Vladislav, Divadelní činnost jednoty Orel v Bílovicích n. Sv.

Září 2005

Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost, Dělnická tělovýchovná jednota, Vzdělávací beseda Havlíček

Prosinec 2005

Pojmenování ulic v lokalitě Nivy, Zvažované názvy ulic
Kala Vladislav, Historie ochotnického divadla a kulturní činnost

Září 2006

Kdo stál v čele naší obce, Přehled starostů a předsedů MNV

1/2007

Uhrová Olga, Žijí mezi námi Jana Ondrušová Wűnschová

3/2007

Uhrová Olga, Žijí mezi námi doc. MUDr. Miroslav Souček

4/2007

Filka Jaroslav, Vysoké ocenění pro bílovického občana, Norbert Kapitán
Cívková Jitka, 15 let bílovické farní charity
Uhrová Olga, Žijí mezi námi, Jaroslav Kyzlink, Dirigent

Vánoce 2007

Uhrová Olga, Žijí mezi námi Radim Jančura

1/2008

Zlámal Boleslav, Fotky a pohlednice – koření mého života
Menšík Jiří, Když jsme se nastěhovali do Bílovic, Vzpomínky – 40. léta, Josef Menšík
Nejezchleb Bořivoj, Trávníky – když zalistujeme v obecní kronice
Uhrová Olga, Žijí mezi námi Kamila Dohnalová

2/2007

Nejezchleb Bořivoj, Čemu se v Bílovicích říkalo parketárna

4/2008

Uhrová Olga, Žijí mezi námi prof. MUDr. Jaroslav Meluzín

1/2009

Filka Jaroslav, Proměny v okolí bílovického kostela
Applová Jana, Bílovický sbor bota slaví 10. výročí
Uhrová Olga, Žijí mezi námi Božena Matalová

2/2009

Tonnar František, Ohlédnutí za minulostí, Vzpomínky učitele, Postih za nástěnku s TGM

4/2009

Před 90 lety bylo nalezeno v bílovickém lese odložené dítě

1/2010

Hájková Dagmar, Trafika „U kapličky“ má svou historii a původní název
Tonnar František, Pan učitel Tonnar pokračuje ve vzpomínání

2/2010

Dvořáková Zdeňka, Čertovka na Polance, Konec II. světové války

3/2010

Polášek Bohumír, Huňař Arnošt, Vzpomínka na pana Viléma Klevetu

3/2011

Vzpomínka na pana Viléma Klevetu
Kudera Miloš, Historie veřejné knihovny v Bílovicích n. Sv.

4/2011

Schoříková Martina, Bílovický chléb, jak ho neznáte, Rozhovor s vedoucím pekárny
Horák Jan, František Koudelka, malíř

2/2012

Lázníček Dušan, Prokeš Bedřich, Rozloučení v Arnoštem Huňařem

3/2012

Architektura – zajímavé stavby Bílovic, Wolecova vila, vily v Palackého údolí
Tomáš Bronislav, Vzpomínka na pana Norberta Kapitána

4/2012

Nově vydaná kniha o Bílovicích n. Sv.
Skládanková Jana, Dříve vydané publikace o Bílovicích n. Sv.
Kováč Pavel, Pojďme za bílovickou tradicí Vánočního stromu, CD Vánoční strom

1/2013

Téma: 100 let bílovického kostela

2/2013

Téma: řeka Svitava

3/2013

Téma: Bílovické zkratky, schody a uličky

4/2013

Téma: Střed obce

1/2014

Téma: Bílovické osobnosti v názvech ulic
Ondruš David, Ondrušová Jana, K 85. narozeninám P. MUDr. Pavla Prince

2/2014

Význam stromů v životě člověka, Památné stromy
Náš občan, PhDr. Jiří Jaroš

3/2014

Filka Jaroslav, Nový příspěvek k historii obce, Obřanská farní kronika
Vzpomínka na Boleslava Zlámala
Ondruš David, Ondrušová Jana, Vzpomínka na Bořivoje Srbu

4/2014

Mrkos Zdeněk, Děravá skála a pokus o její lokalizaci, S. K. Neumann