Bezplatná právní poradna pro seniory

Vydáno: Středa 25. Listopad 2020|Informace z obecního úřadu

Bezplatná právní poradna pro seniory z Bílovic nad Svitavou opět zahajuje činnost

JUDr. Alice Dostálová Macků bude poskytovat právní rady seniorům v obřadní síni OÚ 16.12.2020, vždy od 16:00 do 19.00 hodin.

Tyto právní služby jsou zdarmaJsou určeny občanům trvale bydlícím v obci a starším 63 let.

Do poradny  je třeba se předem objednat na sekretariátu obecního úřad u paní Ivany Lockerové,
telefon 545 227 335, 602 553 720 nebo lockerova@bilovicens.cz.
Objednání je možné vždy po 30 min, poslední objednání na 18:30 hod.
 
Komise sociální a zdravotní.