Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce 2018-2022

 1. Mgr.. Miroslav Boháček, starosta, tel.: +420 602 233 333, e-mail: starosta@bilovicens.cz
 2. Mgr. Martin Vozka, místostarosta, tel.: 545227335, e-mail: mistostarosta@bilovicens.cz
 3. Ing. Jan Kovář, radní, e-mail: kovar@bilovicens.cz
 4. Ing. Dušan Lázniček, radní, e-mail: laznicek@bilovicens.cz
 5. Ing. Ivan Michalík, radní, e-mail: michalik@bilovicens.cz
 6. MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D., zastupitelka, e-mail: bartakova@bilovicens.cz
 7. MVDr. Petr Drábek, zastupitel, e-mail: drabek@bilovicens.cz
 8. Mgr. Jan Horáček, zastupitel (předseda kontrolního výboru), e-mail: horacek@bilovicens.cz
 9. Ing. Klára Mrkosová, zastupitelka, e-mail: mrkosova@bilovicens.cz
 10. Lenka Prudíková, zastupitelka, e-mail: prudikova@bilovicens.cz
 11. Ing. Ivana Sláčíková, zastupitelka, e-mail: slacikova@bilovicens.cz
 12. RNDr. Taťána Součková, zastupitelka, e-mail: souckova@bilovicens.cz
 13. Ing. Radek Szabó, Ph.D., zastupitel, e-mail: szabo@bilovicens.cz
 14. Ing. Jiří Štancl, zastupitel (předseda finančního výboru), e-mail: stancl@bilovicens.cz
 15. Mgr. Libor Žanda, zastupitel, e-mail: zanda@bilovicens.cz

 

Dokumenty zastupitelstva obce 2018- 2022: