Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce 2022-2026

 1. Mgr. Miroslav Boháček, starosta, tel.: +420 602 233 333, e-mail: starosta@bilovicens.cz
 2. Ing. Petr Novotný, neuvolněný místostarosta , +420 774 058 452, e-mail: mistostarosta@bilovicens.cz
 3. MVDr. Petr Drábek, zastupitel, radní, e-mail: drabek@bilovicens.cz
 4. Ing. Jan Kovář, zastupitel, e-mail: kovar@bilovicens.cz
 5. Mgr. Libor Žanda, zastupitel, radní, e-mail: reditel@zsbilovice.cz
 6. Ing. Pavel Frkal, zastupitel, předseda kontrolního výboru, e-mail: frkal@bilovicens.cz
 7. MUDr. Tomáš Gabriel, zastupitel, radní, e-mail: gabriel@bilovicens.cz
 8. Mgr. Bohuslava Hamáková, zastupitelka, e-mail: hamakova@bilovicens.cz
 9. Ing. Dušan Lázniček, zastupitel
 10. prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., zastupitel, e-mail: matyas@bilovicens.cz
 11. Ing. Ivan Michalík, zastupitel, a-mail: michalik@bilovicens.cz
 12. Lenka Prudíková, zastupitelka, e-mail: prudikova@bilovicens.cz
 13. Ing. Radek Szabó, Ph.D., zastupitel, e-mail: szabo@bilovicens.cz
 14. Mgr. Martin Vozka, zastupitel, předseda finančního výboru, e-mail: vozka@bilovicens.cz
 15. Josef Zavadil, zastupitel, zavadil@bilovicens.cz

Dokumenty zastupitelstva obce 2022- 2026:

Dokumenty zastupitelstva obce 2018- 2022: