Řidičský průkaz

 

Žadatel může řidičský průkaz vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.

 • Systém si fotografie zajistí v jiných registrech, případně pracovník na přepážce vyfotí žadatele sám.
 • Kvůli změně bydliště se už nebude řidičský průkaz vyměňovat.
 • Žadatel se podepíše na podpisový tablet a podpis bude vytištěn na žádost.

Mapa úřadů obcí s rozšířenou působností:
Interaktivní mapa je k dispozici na www.mdcr.cz/orp

Co lze vyřídit na každé ORP
Zejména vydání řidičského průkazu z důvodu:

 • udělení a rozšíření řidičského oprávnění,
 • uplynutí doby platnosti nebo,
 • změny údajů (nejčastěji při změně příjmení), ztráty, odcizení,   poškození nebo zničení řidičského průkazu,
 • výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského  průkazu členského státu,
 • ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu členského státu,
 • vzdání se některé skupiny řidičského oprávnění.

Kdy musíte na úřad v místě trvalého bydliště
Zejména vydání řidičského průkazu z důvodu:

 • podmínění a omezení řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti, 
 • odnětí řidičského oprávnění a s tím spojené náležitosti,
 • vrácení řidičského oprávnění ve všech případech,
 • vrácení řidičského průkazu,
 • odevzdání řidičského průkazu ze strany občana – pozbytí řidičského oprávnění,
 • vedení údajů v IS CRŘ ohledně záznamu o přestupcích, bodovém hodnocení apod.

Změna výše správních poplatků

Výměna řidičského průkazu po uplynutí jeho platnosti                    ZDARMA
Vydání nového řidičského průkazu                                                      50Kč
Vydání řidičského průkzu v kratší době  (do ř pracovních dnů)       500 Kč
Vydání karty do digitálního tachografu                                               700 Kč