Územní plán obce

Změna č. 2. UP

I.A. Textová část:

I.B. Grafická část:

II.A. Textová část odůvodnění

II.A. Grafická část

Úplné znění Územního plánu Bílovice nad Svitavou po změně č.2

Změna č. 1. UP

Textová část:

Výkresy:

Územní plán obce

Textová část:

Výkresy: