Voličský průkaz

Voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Pokud potřebujete v souladu s ustanovením § 26a zákona 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných ve dnech 2. a 3. října 2020, stáhněte si tento formulář, prostřednictvím kterého  může o voličský průkaz požádat.

Voličský průkaz pro volby do Senátu Palamentu ČR

Pokud potřebujete v souladu s ustanovením § 6a zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR  konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 I. kolo, případně ve dnech 9. a 10. října 2020 II. kolo, stáhněte si tento formulář, prostřednictvím kterého může o voličský průkaz

O voličské průkazy pro oba typy voleb si můžete prožádat:

  1. osobně nejpozději do 30. září 2020 do 16:00 hodin v kanceláří evidence obyvatel Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000. 
  2. písemně tak, aby byla žádost doručena Obecnímu úřadu Bílovice nad Svitavou nejpozději 25. září 2020 do 16.00 hodin na výše uvedenou adresu obecního úřadu. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  3. nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky OÚ Bílovice nad Svitavou: mh2b8ar, doručena nejpozději do 25. září 2020 do 16:00 hodin.