Voličský průkaz

Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovky Parlamentu ČR

Pokud potřebujete v souladu s ustanovením § 6a zákona 247/1995 Sb., o volbách do  Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, požádat o vydání voličského průkazu pro volby  konané ve dnech 8. a 9. října 2021 stáhněte si tuto žádost, prostřednictvím které si může o voličský průkaz požádat. 

O voličské průkazy pro oba typy voleb si můžete prožádat:

  1. osobně nejpozději do 6.října 2021 do 16:00 hodin v kanceláří evidence obyvatel Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000. 
  2. písemně tak, aby byla žádost doručena Obecnímu úřadu Bílovice nad Svitavou nejpozději 1. října 2021 na  adresu obecního úřadu. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  3. nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky OÚ Bílovice nad Svitavou: mh2b8ar, doručena nejpozději do 1. října 2021 do 16:00 hodin.

    Plná moc k převzetí vystaveného voličského průkazu