Voličský průkaz

Pokud potřebujete v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019, stáhněte si tento formulář, prostřednictvím kterého  může o voličský průkaz požádat: 

  1. osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin v kanceláří evidence obyvatel Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, Těsnohlídkovo náměstí 1000. 
  2. písemně tak, aby byla žádost doručena Obecnímu úřadu Bílovice nad Svitavou nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  3. nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky OÚ Bílovice nad Svitavou: mh2b8ar, doručena nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hodin.