Diplom Odpadového Oskara 2023

Obec Bílovice nad Svitavou byla v 9. ročníku soutěže Odpadový Oskar oceňena jako příklad dobré praxe za úspěšný přechod na systém door to door (třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo u domu).
Po zavedení tohoto systému klesla produkce směsného odpadu ze 195,8 na 118,2 kg/ob a míra třídění vzrostla z 35,8 na 54 %.