Zvláštní užívání komunikace

Dveře č. 5
Ing. Dagmar Němečková
 +420 545 227 113
+420 727830 104
nemeckova@bilovicens.cz       

  • Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
  • Provádění stavebních prací (před výkopem)
  • Smlouva o zvláštním užívání komunikace
  • Umístění inženýrských sítí (před vydáním územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného povolení)
  • Umístění reklamních poutačů
     
  •  Žádost o povolení uzavírky místní komunikace (před stavebními pracemi)
  • Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace – zřízení vyhrazeného parkovacího místa