Komise rady obce

Jednací řád komisí rady obce
 
Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zřizuje pro volební období 2022-2026  zřídila jako své poradní orgány tyto komise a jmenovala  jejich předsedy.
 

Mediální komise

Komise má na starost především vizuální a informační prezentaci obce v rámci tištěných i digitálních médií. Jejím cílem je udržení jednotného vizuálního stylu v rámci prezentací a co nejširší informovanosti občanů o dění v obci. Hlavním prezentačním kanálem je Bílovický zpravodaj, který vychází 4x ročně a každé číslo bývá věnováno konkrétnímu tématu. Redakci zpravodaje, jejímiž členy jsou šéfredaktor Pavel Kováč a redaktoři Vendula Bartáková, Petr Šafařík, Jana Skládanková, Martin Šerák, Jan Lata, David Winter, Martin Vágner, je možné kontaktovat na e-mailu zpravodaj@bilovicens.cz a přispět tak k jeho obsahu či podobě. Dalším důležitým médiem je Televize Bílovice n. S., která informuje nejen občany s kabelovou televizí, ale prostřednictvím You Tube kanálu i nejširší veřejnost. Kameramany je možné kontaktovat pomocí e-mailu televice@bilovicens.cz. Mezi další informační kanály, o které se komise stará, patří tento web obce, oficiální facebookové stránky a nově také i Instagramový profil.

Předseda: Ing. Radek Szabó, Ph.D., e-mail: szabo@bilovicens.cz
Šéfredaktor Bílovického zpravodaje: PaedDr. Pavel Kováč, e-mail: zpravodaj@bilovicens.cz
Šéfredaktor Televize Bílovice: Matouš Jan Novotný, e-mail: televize@bilovicens.cz

Zápisy ze zasedání komise

Září 2023
Čevenec 2023
Duben 2023
Leden 2023
Říjen 2022
 

Kulturní komise

Kulturní komise Obce Bílovice nad Svitavou je poradním orgánem Rady Obce se zaměřením na kulturu. Za podpory Obce plánuje a organizuje vybrané  kulturní akce v obci.

Předseda: Ing. Milan Nevídal, e-mail: dizzy@dizzy.cz
Členové: Šárka Kučerová, Richard Lank, Renata Munteanu, Tereza Hájková.

Komise životního prostředí

Činnost komise:
 • řeší nové výsadby zeleně v obci
 • zabývá se údržbou zeleně a veřejných ploch
 • schvaluje kácení dřevin
 • věnuje se ochraně a tvorbě životního prostředí

Předseda: Ing. Jan Šoupal, soupal.jan@seznam.cz
Členové: Ivana Sláčíková, Jan Kadlec, Jan Bartolčic, Martin Vozka, Jana Skládanková

Komise sociálně-zdravotní

Činnost komise: 
 • prosazování zájmů a potřeb seniorů v obci
 • organizování společných posezení seniorů s kulturním programem, min.2x ročně
 • organizování zájezdů pro seniory – předvánoční Vídeň, zámky, výstavy, divadla atd.
 • organizování přednášek s tématikou zaměřenou na seniory
 • osobní gratulace s dárkem jubilantům (od 80 roků) - Mgr. Bohuslava Hamáková
 • zajišťování bezplatné právní poradny pro seniory, od 1.4.2019
 • pomoc a poradenství pro seniory v tíživé situaci, zajištění kontaktů na úřady, sociální, zdravotní a právní služby či osoby, kde mohou svou situaci řešit
 • péče o obecní hroby

Předseda: Mgr. Bohuslava Hamáková, e-mail: hamakova@bilovicens.cz
Členové: Magda Mezuláníková, Věra Křivonožková

Komise pro děti a rodinu

Předseda: Lenka Prudíková, e-mail: prudikova@bilovicens.cz
Členové: Soňa Macháčková, Pavlína Filipová, Nikol Prudíková, Barbora Borůvková, Ondra Dostalík, Michal Kaláb

Komise stavební

Komise si vytyčila za cíl být poradním pomocným hlasem v projektech obce.

Činnost komise:
 • Uzemní plánování obce
 • Kontrola projektu realizovaných obci
 • Obecná kontrola rozpočtů staveb
 • Kontrola zadání projektu či staveb realizovaných obcí
 • Kontrola průběhu výstavby

Předseda: Ing. Petr Novotný, e-mail: mistostarosta@bilovicens.cz
Členové: Ing. Martin Štach, Ing. arch. Klára Trnková

Komise pro regionální rozvoj

Komise pro regionální rozvoj Obce Bílovice nad Svitavou je poradním orgánem rady obce a nejen to. Svojí samostatnou činností samozřejmě s podporou RO a ZO přispívá především k rozvoji turistického ruchu a jeho propagaci v Bílovicích nad Svitavou a celého daného mikroregionu.

Činnost komise:
 • organizace každoroční akce „NOVOROČNÍ HVĚZDICOVÝ VÝSTUP NA GERHÁTKY“
 • organizace každoroční akce "Bílovický zimní bivak s liškou Bystrouškou" pod hlavičkou této komise spolu s Klubem českých turistů ČR ve spolupráci s ŠLP Křtiny
 • pořádání souboru dálkových pochodů Moravským Krasem na jaře daného roku se zaměřením hlavně na poznání katastru Bílovic nad Svitavou
 • vytvoření podmínek pro vybudování naučné stezky s informačními panely v bílovickém katastru se zaměřením na slavné osobnosti z Bílovicích nad Svitavou
 • vybudování sítě turistických odpočívadel a rozhledny v katastru obce Bílovice nad Svitavou

Předseda: Josef Zavadil, mail: zavadil@bilovicens.cz
Členové: Pavel Sedláček, Zdeněk Mrkos, Gabriela Kořínková

Komise dopravní

Předseda: Tomáš Krajíček
Členové: Aleš Aulehla, Jakub Kala
Prosinec 2023
Březen 2023
Únor 2023
Leden 2023