Komise rady obce

Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zřizuje pro volební období 2018-2022  zřídila jako své poradní orgány tyto komise a jmenovala  jejich předsedy.
 

Mediální komise

Komise má na starost především vizuální a informační prezentaci obce v rámci tištěných i digitálních médií. Jejím cílem je udržení jednotného vizuálního stylu v rámci prezentací a co nejširší informovanosti občanů o dění v obci. Hlavním prezentačním kanálem je Bílovický zpravodaj, který vychází 4x ročně a každé číslo bývá věnováno konkrétnímu tématu. Redakci zpravodaje jejímiž členy jsou šéfredaktor Pavel Kováč a redaktoři Vendula Bartáková, Jan Horáček, Lenka Šeráková, Jana Skládanková, David Winter, Karla Hrabalová, Martin Šerák, Jan Lata je možné kontaktovat na e-mailu zpravodaj@bilovicens.cz a přispět tak k jeho obsahu či podobě. Dalším důležitým médiem je Televize Bílovice n. S., která informuje nejen občany s kabelovou televizí, ale prostřednictvím You Tube kanálu i nejširší veřejnost. Kameramany je možné kontaktovat pomocí e-mailu televice@bilovicens.cz. Mezi další informační kanály, o které se komise stará, patří tento web obce, oficiální facebookové stránky a nově také i Instagramový profil.

Předseda: MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D., e-mail: bartakova@bilovicens.cz
Šéfredaktor Bílovického zpravodaje: PaedDr. Pavel Kováč, e-mail: zpravodaj@bilovicens.cz
Šéfredaktor Televize Bílovice: Ing. Radek Szabó, e-mail: televice@bilovicens.cz

 

Zápisy ze zasedání komise

Kulturní komise

Kulturní komise Obce Bílovice nad Svitavou je poradním orgánem Rady Obce se zaměřením na kulturu. Za podpory Obce plánuje a organizuje vybrané  kulturní akce v obci.

Předseda: Ing. Milan Nevídal, e-mail: kkbilovice@gmail.com

Komise životního prostředí

Činnost komise:
 • řeší nové výsadby zeleně v obci
 • zabývá se údržbou zeleně a veřejných ploch
 • schvaluje kácení dřevin
 • věnuje se ochraně a tvorbě životního prostředí

Předseda: Ing. Jan Šoupal, soupal.jan@seznam.cz
Členové: Ing. Ivana Sláčiková, Ing. Jan Kadlec, Bc. Jan Bartolčic, Ivo Podešva

Komise sociálně-zdravotní

Činnost komise: 
 • prosazování zájmů a potřeb seniorů v obci
 • organizování společných posezení seniorů s kulturním programem, min.2x ročně
 • organizování zájezdů pro seniory – předvánoční Vídeň, zámky, výstavy, divadla atd.
 • organizování přednášek s tématikou zaměřenou na seniory
 • osobní gratulace s dárkem jubilantům (od 80 roků) - Mgr. Bohuslava Hamáková
 • zajišťování bezplatné právní poradny pro seniory, od 1 4.2019
 • pomoc a poradenství pro seniory v tíživé situaci, zajištění kontaktů na úřady, sociální, zdravotní a právní služby či osoby, kde mohou svou situaci řešit
 • péče o obecní hroby

Předseda: RNDr. Taťána Součková , e-mail: souckova@bilovicens.cz
Členové: Mgr. Bohuslava Hamáková, Jana Bednaříková, Dana Dostálová, MUDr. Eva Šolcová, Ing. Jiří Klíma

Komise pro děti a rodinu

Předseda: Lenka Prudíková, e-mail: prudikova@bilovicens.cz

Komise stavební

Komise si vytyčila za cíl být poradním pomocným hlasem v projektech obce.

Činnost komise:
 • Uzemní plánování obce
 • Kontrola projektu realizovaných obci
 • Obecná kontrola rozpočtů staveb
 • Kontrola zadání projektu či staveb realizovaných obcí
 • Kontrola průběhu výstavby

Předseda: Ing. Petr Novotný, e-mail: p.novotny@projekt1980.cz

Komise pro regionální rozvoj

Komise pro regionální rozvoj Rady obce Bílovice nad Svitavou by byla zřízena jako poradní orgán rady obce a nejen to. Svojí samostatnou činností samozřejmě s podporou RO a ZO přispívá především k rozvoji turistického ruchu a jeho propagaci v Bílovicích nad Svitavou a celého daného mikroregionu.

Činnost komise:
 • organizace každoroční akce „NOVOROČNÍ HVĚZDICOVÝ VÝSTUP NA GERHÁTKY“
 • organizace každoroční akce "Bílovický zimní bivak s liškou Bystrouškou" pod hlavičkou této komise spolu s Klubem českých turistů ČR ve spolupráci s ŠLP Křtiny
 • pořádání souboru dálkových pochodů Moravským Krasem na jaře daného roku se zaměřením hlavně na poznání katastru Bílovic nad Svitavou
 • vytvoření podmínek pro vybudování naučné stezky s informačními panely v bílovickém katastru se zaměřením na slavné osobnosti z Bílovicích nad Svitavou
 • vybudování sítě turistických odpočívadel a rozhledny v katastru obce Bílovice nad Svitavou

Předseda: Josef Zavadil
Členové: Pavel Sedláček, Marie Sedláčková, Zdeněk Mrkos, Gabriela Kořínková